"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

ildsjel

Er du en ildsjel som ønsker å hjelpe biene? Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

De siste årene har det stått mye om massedød av bier, kolonikollaps og nedgang av humler og bier i media. Det hele kan virke overveldende, dramatisk og trist, og mange lurer på hva vi selv som privatpersoner kan bidra med.
Heldigvis finnes det mye vi kan gjøre i hverdagen for å hjelpe og støtte bier og humler. Både de biene som lever der du bor, og i et mer globalt perspektiv.

Her kommer noen tips;

Er du så heldig å ha en egen hage/balkong/uteplass?

En av de store årsakene til nedgangen av bier og humler er tap av næringsgrunnlag, altså bomsterplanter som de kan samle nektar og pollen fra.

Har du hage eller balkong er det mye du kan gjøre for å tilrettelegge for mer summende liv der du bor.

  • Plant blomster i bed og krukker. Det Norske Hageselskap har laget en flott planteliste med blomster spesielt attraktive for bier og humler, den finner du her; https://hageselskapet.no/hagestoff/summende-hager/
  • Unngå all bruk av giftige kjemikalier.
  • Har du plen? Hvorfor ikke så i hvitkløverfrø og få en vakker kløvereng istedet? Lettstelt, pent å se på, mykt å trå på og ikke minst så elsker biene det!
  • La deler av hagen få vokse fritt. Mye av det vi anser som ugress, f.eks løvetann og tistler, er supre næringsplanter for insekter. Mange solitære biearter hekker i urørte jord/sandflekker, spesielt i hellinger med mye sol. Kanskje du har noen slike steder i hagen som kan «fredes»?
  • Tenk etter når du bruker gressklipper/kantklipper. Vent gjerne til plantene har fått blomstre ferdig.
  • Sett opp et insektshotell der solitære bier kan hekke. Kjøp et ferdig eller bygg enkelt selv. Det behøver hverken være stort eller avansert, og kan utformes fritt etter fantasien.
  • Sett ut humlekasser på våren, som humledronninga kan flytte inn i, les hvordan du bygger og innreder på La Humla Suse sin side her; https://m.facebook.com/notes/la-humla-suse/hvordan-lage-gode-humlekasser/610226265658565/

Bor du i et boretslag eller sameie med felles grøntarealer?

Hvorfor ikke ha "humlevennlig drift" på sakslista på neste møte? Mye av tipsene som er nevnt over kan gjennomføres i felles arealer også. Både beplantning, insektshoteller, og hvordan man klipper grøntområdene.

Et blomstrende boområde og en felles sak å jobbe sammen for kommer både bier og beboere til gode.

På jobben?

Vi har desverre ikke kapasitet til å plassere og stelle bikuber i private hager, men foreslå gjerne for arbeidsgiveren din at bedriften du jobber i kan sponse en bikube på taket eller uteareal der dere jobber. Vi setter også gjerne opp blomsterbed med insektsbuffe, humlekasser, fuglekasser, insektshotell mm.

Handle økologisk!

De siste årene har mange studier pekt på- og konstatert med at kjemikaliebruk i landbruket er en stor medvirkende årsak til nedgangen av insektspopulasjoner verden over.

Varer som f.eks. frukt, grønnsaker, kaffe og bomull sprøytes med mange titalls ulike kjemikaler før de havner hos konsumenten. Ugressmidler, soppmidler og gifter som skal ta livet av plantesykdommer og skadeinsekter. Det virker kanskje selvsagt, men mye av dette får også nytteinsektene i seg, og kan være svært giftig for dem også.

I en sammenstilling av nesten 100 ulike studier fra hele verden fant forskere ved University of Oxford at: Ved økologisk drevne gårder fant man over 30 % større artsrikdom enn ved konvensjonelle gårder. For pollinerende insekter viste funnene hele 50 % flere ulike arter ved øko-gårdene.

Vi kan aktivt støtte et giftfritt landbruk og et større biologisk mangfold ved å velge økologisk produserte varer når vi handler.

Gjør biene, naturen og deg selv en stor tjeneste ved å velge et økologisk alternativ om du kan.

Kjøp lokal honning!

Hver blomst teller, lykke til! :)