Priser og CSR

I et bevisst samfunn, der marked og forbrukere stiller stadig høyere krav, er et aktivt og synlig miljøarbeid helt avgjørende for bedrifters profil, omdømme og konkurransedyktighet.

CSR (Corporate Social Responsibility), mer kjent som bedrifters miljø- og samfunnsansvar på norsk, er derfor en stadig viktigere og voksende del av små og store virksomheters arbeid for en bærekraftig drift.

Bieffekten tilbyr fadderskap av urbane bikuber og blomsterkasser til bedrifter som ønsker å bidra med et konkret og aktivt arbeid i sin miljøprofil, og som i tillegg ønsker å gå forran med nytenkende og annerledes satsinger.

Vinn-vinn-vinn, for oss, biene og miljøet!

Ved å fadre bikuber, setter dere fokus på hvor viktige pollinerende insekter er for verdens matvaretilgang og biologiske mangfold, samtidig som bienes arbeid gir en konkret, positiv effekt på de grønne omgivelsene. Biene bidrar til en økt pollinering i området, og er dermed med på å danne grunnlaget for et bærekraftig, urbant økosystem, samt gir større muligheter for å dyrke mer mat, også i bynære strøk.

Som fadder hos oss vil dere også være en viktig del i å synliggjøre viktige globale samfunns- og miljøutfordringer knyttet til nedgangen av pollinerende insekter.

Ikke minst er et bugnende planteliv både vakkert og viktig for trivsel og rekreasjon, men sørger også for CO2-nøytralisering og en friskere luft.

Mange bieffekter helt enkelt!

Vi anbefaler å fadre minst to bikuber sammen da det gjør dem mindre sårbare for sesongvariasjoner og gir et veldig godt inntrykk utad med mye honning og mye herlig surr :)

Prisen for utplassering og oppfølging av to bikuber er kr 64.000 pr. år (eks mva), og i dette inngår :
- Alt av jevnlig tilsyn og stell av biene gjennom sesongen.
- Bier, kubekasser, benk og alt annet materiale i forbindelse med bikubene, utforming og farge etter deres ønske.
- Introduksjonsforedrag om bier, blomster, økosystemtjenesten pollinering, samfunns- og miljøaspekter/effekter av bienes flittige arbeid eller andre ønskelige tema.
- Honning som biene i kuben har produsert gjennom sommeren, ferdig slynget og tappet på glass.
- Glass for honningen i ønsket størrelse + egne etiketter med logo
- Visning av biene og blomstene sammen med birøkter, for kontakter, kunder, media etc.
- Honning-smake-event f.eks i forbindelse med lansering av honningen.
- Profilering av bedriften og biene på Bieffektens nettside og sosiale media.

Har dere andre ønsker, ideer eller behov så synes vi det er helt topp, og sammen så finner vi fram til en pakke og et opplegg med biene som passer perfekt for akkurat bedriften deres.

Biene da? Og hva med honningen?

Biene trives veldig godt sammen med oss i byen. Her finner de en stor variasjon av blomster fra hager, parker, trær, busker og blomsterbed. I tillegg har vi lite spøytemidler i byene i forhold til enkelte landbruksområder, samtidig som tempraturen er lun og passer biene godt. Vi i Bieffekten er birøktere og tar oss godt av biene deres gjennom hele sesongen.

Som en bonus av bienes flittige arbeid så høster vi den deiligste lokale honning fra kubene, som i sin helhet tilfaller fadderbedriften, ferdig tappet på glass med logo og design etter ønske. Et glass med egen "takhonning" tydeligjør og konkretiserer bedriftens miljøarbeid på en velsmakende og positiv måte. En perfekt og ikke minst populær gave til samarbeidspartnere, kunder eller ansatte!

Vi ønsker å skape en summende by for både mennesker og insekter, bli med! :)