"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

Om

Visste du at en tredjedel av alt du spiser eller dikker er pollinert av bier? Eller at 84 % av de ville planteartene i Europa er avhengige av insektsbestøving?

Bieffekten ønsker å ta i bruk uutnyttede areal på og ved næringsbygg i bymiljø, ved å tilby utplassering av urbane bikuber, insektshotell, blomsterbed med insektsbuffé, humlekasser, grønnsakshager, fuglekasser mm. til bedrifter som tar sitt arbeid med miljø og bærekraft på alvor.
Sammen med våre fadderbedrifter så ønsker vi å belyse viktigheten av økosystemtjenester og skape engasjement, økt kunnskap og interesse rundt dette, samtidig som vi produserer superkortreist honning i de urbane områdene vi jobber i.

Honnningbiene er en av våre viktigste pollinatorer, og EU har anslått verdien av bienes arbeid bare i landbruket til 165 milliarder kroner årlig. De er en av grunnsteinene som gjør at vi eksisterer og har mat nok å spise.

Men idyllen mellom blomster og bier er truet. Tambiesamfunn i USA, Europa og resten av verden opplever stadig årlige tap, samtidig som ville biearter er i drastisk nedgang, også her i Norge.

Årsaken ser ut til å være sammensatt, men tap av habitat og næringsgrunnlag, industrialisering og bruk av gifter i landbruket, sykdommer, parasitter og stress er pekt på som hovedfaktorer.

Vi trenger biene, og nå trenger biene oss!

Bieffekten startet med inspirasjonen fra lignende prosjekt i større byer som Stockholm, København, London og New York, der grønne tak og urban birøkt har blitt en populær trend, og en aktiv måte å bidra til bærekraftige byer.

Tiltak

Bieffekten driver flere ulike tiltak for å øke kunnskapen om- og bedre vilkårene for pollinerende insekter i byområder og på generell basis. Noen av områdene vi jobber med er:

 • Fadderskap og sponsing av bikuber, der bedrifter og næringsdrivende, gjennom bienes flittige arbeid, bidrar aktivt og konkret til pollinering av nærmiljøet. Arbeidet skaper oppmerksomhet og engasjement rundt bier som pollinatorer, øker kunnskapen om den livsnødvendige økosystemtjenesten de utfører, samt retter søkelyset på viktige miljøspørsmål knyttet til nedgangen av pollinerende insekter globalt og lokalt med de konsekvensene dette fører med seg.

 

 • Foredragsvirksomhet. Vi fokuserer på pollinering, humler og andre biers rolle i et bærekraftig samfunn, tilpasset ønskede, relevante tema, som for eksempel;
  • Matvaretilgang/produksjon og økonomiske tema knyttet til dette
  • Biologisk mangfold
  • Forskning og teorier knyttet til nedgangen av insekter globalt og her i Norge
  • Bærekraftig byplanlegging
  • Bievennlige hager og beplantning

 

 • Undervisningsopplegg for skoleklasser, i samarbeid med opplæringssteder og skoler der vi knytter bier og humlers viktige arbeid opp mot en helhetlig forståelse av økologi og naturfag. Vi arrangerer planting av bie-vennlige blomster, og har ekskursjon med biesafari.

 

 • Et tett samarbeid med kommune og statlige virksomheter, med mål om å optimalisere driften av naturområder, grøntarealer, parkanlegg og kantsoner på en måte som tar hensyn til- og bedrer levevilkårene for pollinerende insekter.