Bier og faddere

Her finner du informasjon og bilder om våre bier, deres faddere og sponsorer.

Klp Eiendom - Abels Hus

Å bygge framtidsrettede miljøvennlige kontorbygg, er et hovedmål for KLP Eiendom, og på taket av KLPs Abels Hus i Teknobyen summer det av liv. Bygget er Midt-Norges første med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent, og som bl.a har energiklasse A, behovstyrt ventilasjon, stor sykkelgarasje for de som jobber der og masse grønn og deilig sedum på takene som reduserer avrenning fra takflatene og samtidig bidrar som blomstrende areal i den urbane omgivningen. I grøntområdene rundt huset er det også plantet lokale engblomster, så her er det fint å være bie!Man kan lese mer om bygget her:
http://abels-hus.no/kontormiljo/
http://www.mynewsdesk.com/…/maanedens-bygg-mai-2017-klp-abe…
http://www.adressa.no/…/De-som-jobber-her-kan-hente-honning…

Reitangruppen /Gladengen drift

skjermbilde-2016-09-27-kl-20-38-28Reitangruppen ønsker å bidra til til et mer bærekraftig biomangfold i byen har innlosjert over 80 000 nye leietakere fra Bieffekten på takterrassen i Gladengveien 2, Reitangruppens eget handelshus. Honningbiene som bor i de to bikubene boltrer seg i det urbane landskapet i området rundt kontorene hele sommeren, hvor de da pollinerer blomstene i nærområdet, og samler inn superlokal honning.

I tillegg til biene så har vi også i samarbeid med kjøkkenet på huset satt opp en superfin urte- og grønnsakshage på terrassen, som skaper både grønn glede og gode smaker til de ansatte gjennom sesongen, samt bidrar til å forsterke og synliggjøre linken mellom mat, miljø og bærekraft i konsernet.

Les gjerne mer også på Rema 1000s nettsider

NTNU Eiendom

På NTNU´s campus gløshaugen i Trondheim er  både den velkjente høyskoleparken rundt området og arealene mellom universitetsbygningene viktige grønne oaser som skaper gode rom for rekreasjon i en hektisk studie- eller jobbhverdag, og er samtidig viktige leveområder for dyre- og planteliv i et ellers urbant miljø. Denne kombinasjonen ønsker NTNU Eiendom å bevare og styrke gjennom bevisst tilpasset skjøtsel av grøntområdene med fokus på tilrettelegging for den mangfoldige faunaen vi har i byen, f.eks insekter, fugler, piggsvin, ekorn og flaggermus. Det settes også opp flere ulike kasser for å gi trygge boplasser til disse i NTNU´s grøntområder. I tillegg til disse tiltakene så har to bikuber flyttet inn på taket av IT-bygget sentralt på campus, og flyr fritt herfra hele sommeren til parker og hager i området for å samle nektar og pollen. Gjennom dette arbeidet bidrar dermed biene til en bedre bestøving av blomster nærmiljøet, og gjennom dette fler frø som kan spire til neste år. Samtidig får vi se og smake resultatet av bienes innsats i form av søt, deilig og kortreist sommerhonning.

Fornebu S

FS-LogoC_CMYKFornebu S åpnet høsten 2014, og er det kjøpesenteret i verden(!!) med høyest mulig miljøklassifisering for bærekraftige bygg, «BREEAM-NOR Outstanding», der hverken bygg eller drift går på kompromi når det gjelder miljøtenk og energismarthet. Bieffekten er med og sørger for ekstra surr på taket av senteret, der de nå har nå to egne bikuber som yrer av liv, med bier som flittig besøker blomstene i nærområdet. Her har de også kasser for humler og hybler for andre insekter rundt omkring oppe på taket. Og det er ikke hvilket som helst tak heller, for i tillegg til å ha en av Norges største solcelleparker, så består takdekket av en blomstrende kalktørreng med 84 ulike plantearter, med en mengde stedegne sorter som er dyrket opp av frø samlet fra lokale gress- og blomsterplanter på Fornebulandet og omkringliggende øyer i Oslofjorden. Det er KLP som eier dette flotte bygget, og les gjerne mer om det og Fornebu S sin miljøprofil her: http://www.fornebu-s.no/miljo-pa-fornebu-s/miljoprofil/

Byhaven kjøpesenter

Byhaven? _sort_grønn-utkliptByhaven kjøpesenter ligger midt i Trondheim sentrum, og fadrer to egne bikuber oppe på sentertaket. Her lever biene det glade urbane liv, og benytter hver anledning til å sanke pollen og nektar fra byens blomster, busker og trær, og bidrar gjennom dette til en økt pollinering av nærområdet. – «Ved hjelp av biene ønsker vi på Byhaven å kunne bidra til et frodigere og grønnere Trondheim, samt skape mulighet for mer blomster og grønnsaker i balkongkassene i byen. Det føles også stas å kunne tilby kundene våre superlokal Byhaven-honning til høsten!» sier senterleder Elisabeth Høstflot Klæbo. Byhaven-biene surrer over hele byen, og hver høst finnes sesongens ekte Trondheims-honning å få kjøpt i et utvalg av senterets butikker. byhaven.no

COOR Service Management

På taket av Coor´s hovedkontor på Lysakerlokket bor det bier i to bikuber, og gjennom vår, sommer og høst flyr de for å samle pollen og nektar fra blomster rundt om i nærområdet. De flittige bevingede arbeiderne samler opp til 40 kilo med honning – som blant annet går til honningkake i FoodbyCoor-kantinen vår i Vollsveien. Coor er opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet, og med summende liv på taket vil biene bidra til mer pollinering av økosystemet rundt Lysaker.

Grønn barneby / Trondheim kommune

grønn_barneby_logoGrønn barneby er Trondheim Kommunes satsing på miljøarbeid i barnehager og skoler. 27 000 barn og unge er nå med i Grønt flagg nettverket. Bieffekten er med i et prosjekt der vi har bikuber utplassert hos barnehager og barneskoler hvor biene får inngå i undervisningsopplegg og dagligliv.

Bikubene er i 2020 utplassert hos Stavsetmyra Barnehage, Weidemannsveien Barnehage, Charlottenlud Barneskole og Hoeggen Ungdomsskole. Her får biene være en del av barnas hverdag og pedagogiske opplegg ved de ulike enhetene og er på den måten en del av Trondheim Kommunes aktive arbeid med miljøkunnskap for barn og unge.

Ambisjonen og målet er å utfordre barnas nysgjerrighet og forståelse for samspillet i naturen og for hvordan det henger sammen med vårt eget liv og den maten vi lever av. Barna får også være med på hele prosessen med honning fra blomster, via biene i bikuben til tapping på glass. Sammen med dyktige lærere og pedagoger jobber vi ut et opplegg der vi kan trekke inn biene i samtlige fagområder, fra samfunnsfag, matematikk, naturfag, til kunst- og håndtverk mm.

Prosjektet engasjere både unger, foreldre, ansatte og naboer ved enheten i stor grad. Også birøkter har lærer mye av alle underfundige spørsmål som dukker opp.

Stiftelsen Sintef

skjermbilde-2016-09-27-kl-21-48-34SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. De skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk overalt i samfunnet. Miljøgruppa ved Sintef på Lerkendal er initiativtakere til å fadre en bikube som står i hagen like ved kontorbygget. Der kan ansatte følge med på «de minste kolleagene» sine hele sesongen. Gjennom biene skapes en tilknytning til natur og økologisk helhet som kan tas med og brukes aktivt i alle deler av organisasjonens virksomheter. Aktiviteter og engasjement rundt biene og den lokale honningen de lager, setter miljø på dagsorden hos SINTEF og deres ansatte.

Liantunet

liantunetLianTunet jobber for en varig endring i samfunnets holdninger og handlinger knyttet til mat og matproduksjon. Deres mantra er «Lokalmat på Hvermannsens fat», og gjennom tett samarbeid med offentlige og private aktører arbeider LianTunet for å gjenopprette kontakten mellom produsent og forbruker. De organiserer ulike kurs, aktiviteter og arrangementer knyttet til matkultur-, og kunnskap, til stor del rettet mot barn og unge. Bikuben fra Bieffekten som LianTunet er vertskap for passer perfekt inn i dette bildet, og biene er med på å sette fokus på det viktige samspillet mellom natur og matproduksjon. Den lokale Lian-honningen de samler gir store smaksopplevelser, og sammen med det nære fysiske møtet med biene på tunet gjør det læringen forståelig og konkret. Les mer om LianTunets arbeid og filosofi her: http://liantunet.no/

voll grd logoutenbakgrunn

Voll gård tilbyr gårdsbesøk til familier, enkeltpersoner, ulike grupper, barnehager og skoler. Gården ligger fint til på Moholt i Trondheim og drives av Stiftelsen Voll gård i nært samarbeid med Trondheim kommune. Her finner du et stort mangfold av snille og nyttige husdyr, i tillegg til at jorda blir dyrket. En viktig del av arbeidet ved Voll Gård er å spre kunnskap om hvor maten vår kommer fra, og hvordan samspillet i naturen fungerer sammen. Bieffektens ideelle bikuber inngår som en naturlig del av denne helheten på gården, både for å øke pollineringen i området, og for å kunne være synlige for interesserte og nysgjerrige gjester. Vi organiserer gruppevisninger av biene som en del av det pedagogiske opplegget på gården, og den deilige lokale honningen som høstes fra kubene selges lokalt på plass.   http://www.vollgard.no/

Bynær honningproduksjon på Bakklandet og i Bymarka

På idylliske Bakklandet, og oppe i Bymarka har vi våre hjemme-bigårder med kuber som vi har for interessen og kosens skyld, og som evt. kan flytte til nye faddere. Disse bigårdene gir oss god mulighet til å sammenligne sesonger og trekkmønstre på de ulike stedene, i tillegg til at vi kan tilby en liten mengde lokal honning fra disse fine områdene.