"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

Bier og faddere

Her finner du informasjon og bilder om våre bier og deres faddere.

I mer enn 10 år har Entra satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og rehabilitering av eksisterende eiendomsmasse, og har de siste årene hatt spesielt fokus på sirkulær økonomi, å bygge opp en grønn portefølje av bygg med et lavt energiforbruk, og  systematisk miljøsertifisering av byggene sine. Å legge til rette for matproduksjon og pollinering på takene passer godt inn i miljøarbeidet hos Entra, og nå har biene flyttet inn på taket av Akersgata 51 og Postgirobygget, her er det ikke noe å si på utsikten fra bigårdene! Her får biene fritt spillerom til trær, parker og balkonger i Oslo sentrum. Postgirobygget har Norges høyesteliggende takterrasse og her bor biene omgitt av herlig sedumtak.
Her er det utallige solskinnsdager, sommer på jorda og masse idyll!
Les mer om Entras miljøarbeid på nettsiden deres her.

Nordea er stolt av sine ca 80.000 kollegaer på taket av Nordeahuset. Disse hardtarbeidende biene, flyr omkring i nabolaget og vil i løpet av sommersesongen produsere opp mot 40 kilo honning som vi kan høste. Biene bidrar til økt pollinering av plantene i nærheten, og er på den måten en del av det urbane økosystemet i området.

Med Urtekvartalet skapes et fremtidsrettet prosjekt tuftet på miljø og bærekraft. Kvartalet består av flere ulike bygg som blant annet er BREEAM-Excellent og BREEAM Very Good-sertifisert

På toppen av byggene er det grønndekte tak med både matservering både for mennesker og bier som jobber i kvartalet. En egen tak-urtehage drives av en gartnergruppe med elever fra Høyskolen Kristiania, som for øvrig holder til i bygget. Det er i nærheten av denne at biene bor og jobber flittig med å  fly ut til trær og parker i området.

Urtekvartalet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål innenfor miljø, klima, sosiale forhold og økonomi/ selskapsstyring, og vi er glade for at biene kan være en del av dette.

Les gjerne mer på https://www.urtekvartalet.no

 

Nå summer det hos Sit!
Det har flyttet inn bier hos både Moholt Barnehage og på biblioteksbygget like ved, og om sommeren får barn og voksne være med og passe på biene og lære om livet i kuben.

Sit konsentrerer innsatsen for miljø gjennom følgende av FNs miljømål: Ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og samfunn, ren energi for alle, stoppe klimaendringene og liv på land.

Alle Sit´s barnehager dyrker egen mat i kjøkkenhager der barna er med på hele prosessen, og biene passer godt inn i denne sammenhengen og gir alle i barnehagen en ekstra dimensjon de kan jobbe med i den grønne pedagogiske hverdagen. På slutten av sesongen høstes deilig Sit-honning, nam!

Les mer på Sit´s egne nettsider her.

Klp Eiendom - Abels Hus

Å bygge framtidsrettede miljøvennlige kontorbygg, er et hovedmål for KLP Eiendom, og på taket av KLPs Abels Hus i Teknobyen, Trondheim summer det av liv. Bygget er Midt-Norges første med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent, og som bl.a har energiklasse A, behovstyrt ventilasjon, stor sykkelgarasje for de som jobber der og masse grønn og deilig sedum på takene som reduserer avrenning fra takflatene og samtidig bidrar som blomstrende areal i den urbane omgivningen. I grøntområdene rundt huset er det også plantet lokale engblomster, så her er det fint å være bie!

Man kan lese mer om bygget her:
http://abels-hus.no/kontormiljo/
http://www.mynewsdesk.com/…/maanedens-bygg-mai-2017-klp-abe…
http://www.adressa.no/…/De-som-jobber-her-kan-hente-honning…

skjermbilde-2016-09-27-kl-20-38-28Reitangruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig økosystem i byen og har innlosjert nye leietakere fra Bieffekten på takterrassen i Gladengveien 2, Reitangruppens eget handelshus. Honningbiene som bor i de to bikubene boltrer seg i det urbane landskapet i området rundt kontorene hele sommeren, hvor de da pollinerer blomstene i nærmiljøet, og samler inn superlokal honning.

I tillegg til biene så har vi også i samarbeid med kjøkkenet på huset satt opp en superfin urte- og grønnsakshage på terrassen, som skaper både grønn glede og gode smaker til de ansatte gjennom sesongen, samt bidrar til å forsterke og synliggjøre linken mellom mat, miljø og bærekraft i konsernet.

Les gjerne mer også på Rema 1000s nettsider

På NTNU´s campus gløshaugen i Trondheim er  både den velkjente høyskoleparken rundt området og arealene mellom universitetsbygningene viktige grønne oaser som skaper gode rom for rekreasjon i en hektisk studie- eller jobbhverdag, og er samtidig viktige leveområder for dyre- og planteliv i et ellers urbant miljø. Denne kombinasjonen ønsker NTNU Eiendom å bevare og styrke gjennom bevisst tilpasset skjøtsel av grøntområdene med fokus på tilrettelegging for den mangfoldige faunaen vi har i byen, f.eks insekter, fugler, piggsvin, ekorn og flaggermus. Det settes også opp flere ulike kasser for å gi trygge boplasser til disse i NTNU´s grøntområder. I tillegg til disse tiltakene så har to bikuber flyttet inn på taket av IT-bygget sentralt på campus, og flyr fritt herfra hele sommeren til parker og hager i området for å samle nektar og pollen. Med dette arbeidet bidrar dermed biene til en bedre bestøving av blomster nærmiljøet, og gjennom dette fler frø som kan spire til neste år. Samtidig får vi se og smake resultatet av bienes innsats i form av søt, deilig og kortreist sommerhonning.

FS-LogoC_CMYKFornebu S åpnet høsten 2014, og er det kjøpesenteret i verden(!!) med høyest mulig miljøklassifisering for bærekraftige bygg, «BREEAM-NOR Outstanding», der hverken bygg eller drift går på kompromiss når det gjelder miljøtenk og energismarthet. Bieffekten er med og sørger for ekstra surr på taket av senteret, der de nå har to egne bikuber som yrer av liv, med bier som flittig besøker blomstene i nærområdet. Her har de også kasser for humler og hybler for andre insekter rundt omkring oppe på taket. Og det er ikke hvilket som helst tak heller, for i tillegg til å ha en av Norges største solcelleparker, så består takdekket av en blomstrende kalktørreng med 84 ulike plantearter, med en mengde stedegne sorter som er dyrket opp av frø samlet fra lokale gress- og blomsterplanter på Fornebulandet og omkringliggende øyer i Oslofjorden. Det er KLP som eier dette flotte bygget, og les gjerne mer om det og Fornebu S sin miljøprofil her: http://www.fornebu-s.no/miljo-pa-fornebu-s/miljoprofil/

Byhaven? _sort_grønn-utkliptByhaven kjøpesenter ligger midt i Trondheim sentrum, og fadrer to egne bikuber oppe på sentertaket. Her lever biene det glade urbane liv, og benytter hver anledning til å sanke pollen og nektar fra byens blomster, busker og trær, og bidrar gjennom dette til en økt pollinering av nærområdet. – «Ved hjelp av biene ønsker vi på Byhaven å kunne bidra til et frodigere og grønnere Trondheim, samt skape mulighet for mer blomster og grønnsaker i balkongkassene i byen. Det føles også stas å kunne tilby kundene våre superlokal Byhaven-honning til høsten!» sier senterleder Elisabeth Høstflot Klæbo. Byhaven-biene surrer over hele byen, og hver høst finnes sesongens ekte Trondheims-honning å få kjøpt i et utvalg av senterets butikker. byhaven.no

 «Birøkting er den søteste delen av Coor facility management service.»
Adam Därnemyr, Service Manager, Coor

Coor tar stort ansvar for hvordan de påvirker miljø og samfunn på lang sikt i sin virksomhet, og FN´s bærekraftssmål står sentralt. Ved hjelp av aktive tiltak ønsker de å bidra til en stabil og bærekraftig utvikling over tid, noe som skaper sikkerhet for samfunnet, leverandører, medarbeidere, kunder og gjester.

På hovedkontoret på Lysaker bor det bier i to bikuber som produserer superlokal honning, og Coor er også i samtaler med flere av sine kunder om birøkting på hustakene. Les mer på https://www.foodbycoor.no/barekraft/

grønn_barneby_logoGrønn barneby er Trondheim Kommunes satsing på miljøarbeid i barnehager og skoler. 27 000 barn og unge er nå med i Grønt flagg nettverket. Bieffekten er med i et prosjekt der vi har bikuber utplassert hos barnehager og barneskoler hvor biene får inngå i undervisningsopplegg og dagligliv.

Bikubene er i 2023 utplassert hos Gjørtlerveien Barnehage og Hallset Barneskole. Her får biene være en del av barnas hverdag og pedagogiske opplegg ved de ulike enhetene og er på den måten en del av Trondheim Kommunes aktive arbeid med miljøkunnskap for barn og unge.

Ambisjonen og målet er å utfordre barnas nysgjerrighet og forståelse for samspillet i naturen og for hvordan det henger sammen med vårt eget liv og den maten vi lever av. Barna får også være med på hele prosessen med nektar fra blomster, via biene i bikuben til tapping av ferdig honning på glass. Sammen med dyktige lærere og pedagoger jobber vi ut et opplegg der vi kan trekke inn biene i samtlige fagområder, fra samfunnsfag, matematikk, naturfag, til kunst- og håndtverk mm.

Prosjektet engasjerer både unger, foreldre, ansatte og naboer ved enheten. Vi opplever at også birøkter lærer mye av alle underfundige spørsmål som dukker opp.

skjermbilde-2016-09-27-kl-21-48-34SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. De skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk overalt i samfunnet. Miljøgruppa ved Sintef på Lerkendal er initiativtakere til å fadre en bikube som står i hagen like ved kontorbygget. Der kan ansatte følge med på «de minste kolleagene» sine hele sesongen. Gjennom biene skapes en tilknytning til natur og økologisk helhet som kan tas med og brukes aktivt i alle deler av organisasjonens virksomheter. Aktiviteter og engasjement rundt biene og den lokale honningen de lager, setter miljø på dagsorden hos SINTEF og deres ansatte.

Bynær honningproduksjon på Bakklandet og i Bymarka i Trondheim

På idylliske Bakklandet, og oppe i Bymarka har vi våre hjemme-bigårder med kuber som vi har for interessen og kosens skyld, og som evt. kan flytte til nye faddere. Disse bigårdene gir oss god mulighet til å sammenligne sesonger og trekkmønstre på de ulike stedene, i tillegg til at vi kan tilby en liten mengde lokal honning fra disse fine områdene.