"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

Nå surrer det litt ekstra på Kultursenteret ISAK

Ca 40000 nye beboere på taket nyter av kanalutsikt og sommervarme

Kulturhuset ISAK er hovedarena for kulturutøvende ungdom, med mye aktivitet og energiske initiativ innen blandt annet dans, teater, film, foto, kunst og musikk. Nå sørger en av Bieffektens bikuber for et like yrende liv også på taket, samtidig som biene sørger for en økt pollinering av byens trær og blomster.

Et veldig spennende samarbeid med ISAK som vi håper kan engasjere og skape nysgjerrighet blandt ungdom og voksne, både på huset og ellers i byen. Bienes innsats som bestøvere bidrar til å danne grunnlaget for et spirende naturmangfold, og synliggjør viktige spørsmål knyttet til nedgangen av bier, og andre miljøspørsmål.

Midtbyen tar imot de nye beboerne med kastanjetrær i full blomst.

Publisert den 5. juni 2014