"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

LØV

Foto: BERRE

Har du fått lest den seneste utgaven av "Løv" som kom ut nettopp? Der kan du bl.a. lese om Byhavens bier og Bieffekten!

Hele magasinet kan du lese her: http://www.byhaven.no/nytt-varlov/

Publisert den 29. april 2014