"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

Greenbees

Greenpeace har lansert en egen kampanje og nettside i kampen for bienes sak: http://sos-bees.org/
Veldig mye bra informasjon og en video med tydelig budskap du kan se her under. Ikke glem å skrive under på oppropet nederst på siden, sammen kan vi påvirke for å redde biene.

Save the humans - save the bees!

Publisert den 24. april 2014