"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

BIHAVEN

Byhaven kjøpesenter midt i Trondheim sentrum fadrer nå to bikuber oppe på sentertaket! Her vil biene leve det glade urbane liv, og samtidig sørge for en økt pollinering av byens blomster, trær og busker. Gjennom de flittige biene ønsker Byhaven å bidra til et blomstrende biologisk mangfold i byen, samt skape oppmerksomhet rundt jobben biene gjør, den kritiske situasjonen som verdens bier befinner seg i nå, og hva dette har å si for oss mennesker.
Fra tredje etasje i senteret kan du se kubene gjennom vinduet, og forhåpentligvis blir det snart mulig å følge med dem via internett også. Til høsten vil det selvsagt bli superlokal Byhaven-honning å få kjøpt hos utvalgte butikker i senteret!
"Vi ønsker å bidra til blomstrende og mer fruktbar by, gjennom at biene sørger for en økt pollinering av blomster og trær langs gatene, i hager og på balkonger. Vi synes også det er viktig å sette fokus på viktige miljøspørsmål knyttet til biene, både i forhold til matproduksjon og det biologiske mangfoldet." sier senterleder ved Byhaven, Elisabeth Høstflot Klæbo.

Publisert den 22. april 2014