"There is no business to be done on a dead planet"

- David Brower

Bievennlig bydrift!

13. juni hadde miljøenheten ved Trondheim Kommune invitert foreningen La Humla Suse til å snakke om humler, tiltak og tilrettelegging for bier i offentlige grøntarealer.

Vi hadde også en befaring i festningsområdet for å se på mulighetene til å anlegge blomstereng og prosjektområde for pollinerende insekter. I tillegg til Miljøenheten, deltok også bl.a Statens Vegvesen, Trondheim Bydrift og Grønn Barneby. Tommel opp for engasjerte, dyktige deltagere, og mer bievennlige grøntareal!!

Publisert den 16. juni 2014